Proces projektowania rozpoczynamy od określenia i oceny podstawowych założeń konstrukcyjnych maszyny lub urządzenia, na podstawie informacji przedstawionych przez zamawiającego. Naszym priorytetem na tym etapie projektowania jest uzyskanie jak najlepszej jakości gotowego produktu przy jak największej wydajności.


W następnym etapie tworzymy kilka szkiców założeń, które zostają przedstawione zamawiającemu. Po wyborze przez niego najlepszego wariantu przystępujemy do wykonania szczegółowego modelu maszyny lub urządzenia. Model ten również podlega ocenie i musi być zaakceptowany przez zamawiającego. Następnym etapem jest wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, która przesyłana jest do działu produkcji.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na to, że przy projektowaniu oprzyrządowania dla przemysłu drzewnego wykorzystujemy nasze innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz na to, że Maksymalne spełnienie zasad: funkcjonalności, niezawodności, sprawności, ergonomii i ekonomii to główny cel, do którego dążymy projektując każdą nową maszynę.