Dział diagnostyki zajmuje się bezdemontażową oceną stanu technicznego maszyn. Posiadany przez nas sprzęt przenośny do wyważania i diagnostyki drganiowej firmy SCHENCK stwarza możliwość oceny stanu technicznego maszyny, podczas jej normalnej eksploatacji. Pozwala nam ona na diagnozie stanu technicznego łożysk, bez ingerencji mechanicznej i konieczności zatrzymania maszyny. Umożliwia nam ona również na wyważanie elementów wirujących bez ich demontażu, czyli w łożyskach własnych. Po procesie dokonania pomiarów otrzymują Państwo protokół z analiza pomiarów wg PN-ISO wraz z zaleceniami.