Modernizacje parków maszyn są naturalnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych. W wielu wypadkach, jest to jedyna ze względu na koszty możliwość rozwoju przedsiębiorstwa. Innym aspektem jest konieczność zachowania parametrów pracy i technologii wytwarzania, co nie zawsze jest możliwe na nowych lub seryjnie produkowanych maszynach.

Innym elementem pozwalającym sprostać rosnącym wymaganiom jest budowa prototypów lub inaczej maszyn typowo zadaniowych, które realizują ściśle określone funkcje a możliwość produkcji seryjnej praktycznie nie istnieje.

Doświadczenie firmy SCANWIR zdobyte przez lata funkcjonowania firmy pozwala na realizację bardzo złożonych zadań, na które nie zdecydowały się znane koncerny produkujące maszyny i linie produkcyjne.

W omawianym zakresie oferujemy kompleksowe rozwiązania, oparte na światowych standardach jednocześnie spełniające specyficzne, jednostkowe wymagania klientów. Nasza oferta dotyczy całości koniecznych do przeprowadzenia prac począwszy od projektu, poprzez wykonanie wszystkich detali mechanicznych, montaż automatyki, uruchomienie oraz serwis.

Prototypowanie maszyn wiąże się z realizacją nietypowych zadań określonych zarówno pod względem technologicznym jak i lokalizacyjnym. Jeżeli koncern produkcyjny wprowadza na rynek nowy produkt, którego wykonania nie da się zlecić lub wyprodukować na istniejącym parku maszynowym, wówczas konieczne jest opracowanie unikalnej maszyny, spełniającej oczekiwania wytwórcy.

Wzorem dla takiego urządzenia może być dowolna maszyna już istniejąca, chyba że nowa technologia wymusza projekt i budowę urządzenia od podstaw.

Wiedza będąca konsekwencją tworzenia rozwiązań prototypowych stanowi nieoceniony potencjał do podejmowania kolejnych zadań lub unowocześnienia i uruchomienia seryjnej produkcji nowych produktów, na które rynek konsumencki zgłasza zapotrzebowanie.

Zależnie od wymagań klienta, elementem prototypu może być projekt mechaniczny, automatyka maszyny lub wszystkie wymienione elementy.

Ostatnim efektem opracowania prototypu maszyny może być unikalna technologia produkcyjna, możliwa do wdrożenia dzięki uruchomieniu urządzenia.

Modernizacje maszyn i linii produkcyjnych są podstawowym sposobem na utrzymanie zdolności wytwórczych. W wielu sytuacjach, zakup używanego sprzętu i modernizacja jest jedyną alternatywą na utrzymanie produkcji lub jej zwiększenie, ponieważ nowy sprzęt jest zbyt drogi by myśleć o jego zakupie.

Podobnie jak w przypadku prototypów, modernizacji może podlegać tylko wybrany obszar jakim jest część mechaniczna lub automatyka sterująca.

W przypadku starych centrów obróbczych najczęściej pozostawia się korpusy maszyny, pozostałe elementy muszą być modernizowane.

Dla urządzeń o znacznym stażu pracy (wysoka liczba przepracowanych godzin) i wieku kalendarzowym, zachodzi konieczność wymiany głównie automatyki, ponieważ ta występująca na maszynie nie jest już produkowana, jej producent został przejęty przez konkurenta lub z innych powodów nie funkcjonuje już na rynku przemysłowym.

Modernizacja parku maszynowego niesie ze sobą bardzo wiele korzyści, z których najważniejszymi są:

  • Możliwość zastosowania najnowszej automatyki sterującej, która posiada aktualne wsparcie producenta;
  • Podniesienie wydajności poprzez wprowadzenie technologii CNC dla starszych maszyn obsługiwanych ręcznie przez operatora;
  • Poprawa żywotności poprzez zastosowanie nowych, trwalszych elementów wyposażenia;
  • Zwiększenie zakresu obróbki poprzez zastosowanie w procesie modernizacji najnowszych zdobyczy technologicznych w zakresie narzędzi oraz automatyki;
  • Zmniejszenie energochłonności poprzez płynne przekazywanie mocy pomiędzy napędami;
  • Pełny monitoring urządzenia pracy wynikający z dostępu do sterowników, czujników oraz układów napędowych.

Modernizacja mechaniczna lub wymiana automatyki pozwala też zwiększyć efektywność poprzez zaprojektowanie dodatkowego osprzętu maszyny, którego nie można by było zainstalować bez wcześniejszego wykonania prac remontowych.

Dzisiejsze wymagania rynku przemysłowego są wynikiem specyficznych potrzeb, które są charakterystyczne dla konkretnego segmentu produkcji. Nasze rozwiązania są efektem wieloletnich doświadczeń wynikających ze współpracy z kilkudziesięcioma klientami w Polsce oraz za granicą.

Specyfika poszczególnych rodzajów produkcji oraz usług wymaga zastosowania indywidualnego podejścia. Komponenty gotowych rozwiązań mogą się bardzo różnić, pomimo że dotyczą bardzo podobnych kwestii.

Długa, sprawdzona lista dostawców pozwala nam dobierać optymalne produkty, bez względu na specyfikę obsługiwanej branży.